product_v2 Print

 
 

群雄争霸 (增援队) 

 内容:

每盒包含36包增援队。

每包增援队包含4张普通卡以及1张稀有/超稀有卡。 

此系列共有 54种普通卡,36种稀有卡以及10种超稀有卡。

售价:每盒SGD108.00 / 每包SGD3.00

 

  

 

 

 

  

其他商品:

    

 

 

 

 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.