product_v2f Print

 
 

群雄争霸 (帝皇) 

 内容:

每盒包含40包群雄争霸(帝皇)。

每包群雄争霸(帝皇)包含1张稀有/超稀有卡。 

此系列共有 31种稀有卡以及13种超稀有卡。

售价:每盒SGD120.00 / 每包SGD3.00

 

  

 

 

   

   

 

其他商品:

    

 

 

 

 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.