Home arrow Chang Qu Zhi Ru
Chang Qu Zhi Ru Print
 

                长驱直入 (R)

                                        Chang Qu Zhi Ru                                   

 

    

将自城外的1名我方将领移到敌城外。

解说:指定1名正处于自城外的我方将领,将此将领移到敌城外,此卡的效果结束。

注:由于是卡的效果,因此被指定的将领虽然移到了敌城外,却不能算是已经移动。所以如果此将领在此回合还未移动或攻击过,仍然可以在《长驱直入》的效果后进行移动或攻击。

Back to previous page

 
 
 
 
 
© 2007 Strategy Entertainment Pte Ltd. Term & Privacy.